Catalogue de Mikael Najjar

Prix sur demande
Céramiques, XXe siècle
Prix sur demande
XXe siècle, Autres matériaux
Prix sur demande
Céramiques, XXe siècle
Prix sur demande
Céramiques, Céramique, XXe siècle
Prix sur demande
Années 40-50, Banquettes-Canapés
Prix sur demande
Lustres, suspensions, Design 60-70